Bhadravathi - 112

Final Electoral rolls of 2018: Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Part No.Polling Station Name
1ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತಿಘಟ್ಟ
2ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾತಿಕಟ್ಟೆ
3ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ನಾಗತಿಬೆಳಗಲು
4ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗತಿಬೆಳಗಲು ತಾಂಡ
5ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
6ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಸಹಳ್ಳಿ,
7ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ , ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ,
8ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ,
9ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ .
10ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ
11ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಂಡಿಗುಡ್ಡ
12ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಅತ್ತಿಗುಂದ
13ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-8 ಅತ್ತಿಗುಂದ
14ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೀತಾರಾಮಪುರ
15ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ,
16ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಮರಿ ನಾರಾಯಣಪುರ
17ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಬೀದಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2.ತಡಸ,
18ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಬೀದಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4,ತಡಸ,
19ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಸ್ಸಾನಗರ,ತಡಸ
20ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪದ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
21ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ನವಿಲೆ ಬಸವಾಪುರ
22ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಳಕಿ
23ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ದೊಣಬಘಟ್ಟ
24ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ದೊಣಭಗಟ್ಟ,
25ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ, ದೊಣಬಘಟ್ಟ
26ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ದೊಣಬಘಟ್ಟ
27ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉತ್ತರಭಾಗ ) ದೊಣಬಘಟ್ಟ
28ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ದೊಣಭಗಟ್ಟ,
29ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಗೆ ಕೋಡಮಗ್ಗಿ
30ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕಾಗೆ ಕೋಡಮಗ್ಗಿ ತಾಂಡ
31ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಅರಳೀಹಳ್ಳಿ
32ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅರಳೀಹಳ್ಳಿ
33ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಾಪುರ,
34ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಅರಳೀಹಳ್ಳಿ
35ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -1, ಬಸಲೀಕಟ್ಟೆ
36ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2,ಬಸಲೀಕಟ್ಟೆ
37ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳ್ಳಿಗೆರೆ
38ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗುಡ್ಡದ ನೇರಲೇಕೆರೆ
39ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸಿದ್ದರಮಟ್ಟಿ
40ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ
41ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಾಪುರ
42ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂಜೀವನಗರ
43ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ,ಶ್ರೀರಾಮನಗರ (ಮಜಿರೆ) ವೀರಾಪುರ
44ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ,ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ (ಮ ) ವೀರಾಪುರ
45ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಬಾಬಳ್ಳಿ
46ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ
47ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1,ಜೇಡಿಕಟ್ಟೆ
48ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ2,ಜೇಡಿಕಟ್ಟೆ
49ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹುಡ್ಕೊ ಕಾಲೋನಿ ,ಶಿವರಾಮ ನಗರ
50ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,,ಹೆಬ್ಬಂಡಿ
51ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಳೆನೇರಳೆಕೆರೆ,
52ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಸೀಗೆಬಾಗಿ.
53ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಸೀಗೆಬಾಗಿ.
54ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸೀಗೆಬಾಗಿ
55ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) , ಕೊಠಡಿನಂ 2,ಸೀಗೆಬಾಗಿ
56ಸರ್ಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೀಗೆಬಾಗಿ
57ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಭದ್ರಾಕಾಲೋನಿ
58ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣಕಟ್ಟೆ
59ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕಬಳಿಕಟ್ಟೆ
60ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶ್ವಥ್‌ ನಗರ
61ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕಣಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ ಹನುಮಂತ ನಗರ,ಕಣಕಟ್ಟೆ
62ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಕಣಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ,ಹನುಮಂತ ನಗರ.
63ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಕಣಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ,ಹನುಮಂತ ನಗರ.
64ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) 1ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಅನ್ವರ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
65ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) 2ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಅನ್ವರ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
66ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ -1 ಅನ್ವರ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ
67ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ -2 ಅನ್ವರ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ
68ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ),ಕಡದಕಟ್ಟೆ
69ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಕಡದಕಟ್ಟೆ
70ಸರ್ಕಾರಿಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿ
71ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.3,ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿ
72ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕವಲಗುಂದಿ ಭದ್ರಾವತಿ
73ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬಿ.ಹಚ್‌.ರಸ್ತೆ,ಭದ್ರಾವತಿ.
74ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಹೆಚ್‌,ರಸ್ತೆ,ಭದ್ರಾವತಿ.
75ಅಲ್‌ಮಹಮದ್‌ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ),ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1,ಹಳೇನಗರ,ಭದ್ರಾವತಿ
76ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಹಳೇನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ
77ಅಲ್‌ಮಹಮದ್‌ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌(ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ),ಹಳೇನಗರ,ಭದ್ರಾವತಿ
78ಅಲ್‌ಮಹಮದ್‌ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌(ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.3,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ,ಹಳೇ ನಗರ,ಭದ್ರಾವತಿ
79ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ,ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ
80ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ.
81ರೈತ ಭವನ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಸಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ .
82ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
83ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
84ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಹೊಸಮನೆ ವೃತ್ತ ಎಡಭಾಗ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ .
85ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಹೊಸಮನೆ ವೃತ್ತ ಎಡಭಾಗ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ .
86ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ಹೊಸಮನೆ ವೃತ್ತ ಎಡಭಾಗ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ .
87ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಹೊಸಮನೆ ವೃತ್ತ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
88ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಹೊಸಮನೆ ವೃತ್ತ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
89ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ಹೊಸಮನೆ ವೃತ್ತ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
90ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಮನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
91ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಮನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
92ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
93ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
94ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಓಂಕಾರಾಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
95ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಓಂಕಾರಾಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ
96ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ಓಂಕಾರಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
97ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಹೊಸಮನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
98ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
99ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
100ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಹಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
101ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ಕಛೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
102ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ಕಛೇರಿ (ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
103ಜವಹಾರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
104ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭಾ ಕಛೇರಿ (ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
105ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಡಿ. ಪಾರ್ಕ್ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ
106ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎನ್.ಡಿ.ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ
109ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಂ-1, ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
110ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
111ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) , ಖಾಜಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
112ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ಖಾಜಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
113ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 , ಖಾಜಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
114ಅನನ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) , ಗೊಲ್ಡನ್ ಜ್ಯೂಬ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹುತ್ತಾ ಭದ್ರವತಿ.
115ಅನನ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) , ಗೊಲ್ಡನ್ ಜ್ಯೂಬ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹುತ್ತಾ ಭದ್ರವತಿ.
116ಅನನ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) , ಗೊಲ್ಡನ್ ಜ್ಯೂಬ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹುತ್ತಾ ಭದ್ರವತಿ.
117ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ) ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
118ಭದ್ರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ
119ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
120ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಭದ್ರಾವತಿ
121ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮೇಗೌಡ ಏರಿಯಾ ಹಳೇನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ .
122ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಛೇರಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ .
123ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ.
124ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತವರ ಕಛೇರಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ನಂ-3 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಟಿ ಕೆ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ.
125ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ.
126ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ತರೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ.
127ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
128ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
129ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
130ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 , ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
131ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ಹುತ್ತಾಕಾಲೋನಿ
132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಪ್ಪರ್ ಹುತ್ತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭದ್ರಾವತಿ.
133ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1, ಅಪ್ಪರ್ ಹುತ್ತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭದ್ರಾವತಿ.
134ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ಅಪ್ಪರ್ ಹುತ್ತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭದ್ರಾವತಿ.
135ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಹುತ್ತಾಕಾಲೋನಿ ಭದ್ರಾವತಿ.
136ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ಹುತ್ತಾಕಾಲೋನಿ ಭದ್ರಾವತಿ.
137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-8 , ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪುರ
138ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಂಡ .
139ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪುರ
140ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ಕಛೇರಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಶಾಖೆ ಭದ್ರಾವತಿ.
141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪುರ
142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪುರ
143ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಮಹಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಜನ್ನಾಪುರ .
144ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಮಹಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜನ್ನಾಪುರ .
145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಜಯಶ್ರೀ ಸರ್ಕಲ್ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ .
146ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯಶ್ರೀ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಳೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ (ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ)
148ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಜಾಬ್ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್) ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
149ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
150ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ
151ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
152ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
153ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
154ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
155ಡಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ತಿರ ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
156ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
157ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
158ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ನಂ-3 , ಬಿ.ಆರ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ, ಉಪವಿಭಾಗ, ಕನಿನಿನಿ, ಮಿಲ್ಟ್ರಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
159ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
160ಸರ್.ಎಂ.ವಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
161ಸರ್.ಎಂ.ವಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 , ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
162ಸರ್.ಎಂ.ವಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 , ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ.
163ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-12 ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
164ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-6 ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
165ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
166ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಗೌರಾಪುರ)
168ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
169ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
170ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
171ಪೇಪರ್ ಟೌನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
172ಪೇಪರ್ ಟೌನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಭದ್ರಾವತಿ.
174ವಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುಡ್ಕೋಕಾಲೋನಿ.
175ವಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹುಡ್ಕೋಕಾಲೋನಿ.
176ವಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹುಡ್ಕೋಕಾಲೋನಿ.
177ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 , ದನದದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
178ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 , ದನದದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
179ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶ್ವಿಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
180ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಧನದದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
181ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಧನದದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
182ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧನದದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಗದನಗರ ಭದ್ರಾವತಿ.
183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ
184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ
185ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ
186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಲಾಪುರ
187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗೋಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ
188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದೇವರನರಸೀಪುರ
189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಮಜರೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ
191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಮಜರೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ
192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡೇರಿ
193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗೂರು
194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ಅಂತರಗಂಗೆ
195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 , ಅಂತರಗಂಗೆ
196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಂತರಗಂಗೆ
197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ನಗರ ಅಂತರಗಂಗೆ
198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಹಳೇಗೌರಾಪುರ
199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಹಳೇಗೌರಾಪುರ
200ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿರಿಯೂರು .
201ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪುರ
203ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಜಾಪುರ .
204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ
205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ .
206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ನಗರ ,
207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಕ್ಕುಂದ
208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಮಾವಿನಕೆರೆ
209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ಮಾವಿನಕೆರೆ
210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪುರ ಮಜರೆ ಮಾವಿನಕೆರೆ
211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಸರಹಳ್ಳಿ
212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1, ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ
213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ
214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಳಿಕಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ರಂಗನಾಥಪುರ
215ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಹಿರಿಯೂರು
216ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಹಿರಿಯೂರು
217ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಹಿರಿಯೂರು
218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾರಂದೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಾರಂದೂರು-1
219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾರಂದೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಾರಂದೂರು
220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ
221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ
222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ
223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ
224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ
225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ
226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
227ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಾಳೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ
228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ
229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ
230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಗಂಗೂರು
231ಗುರು ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾರೀಕಟ್ಟೆ
232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳನಕಟ್ಟೆ
233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬದಾಳ್ ಹೊಸೂರು
234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಹಟ್ಟಿ
235ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜರೆ ಚಿಕ್ಕಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ
236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗೋಣಿಬೀಡು
237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಣಿಬೀಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗೋಣಿಬೀಡು
238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲ್ಲಿಸರ
239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ನೆಲ್ಲಿಸರ
240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ತಾವರಘಟ್ಟ
241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 , ತಾವರಘಟ್ಟ
242ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಸಿಂಗನಮನೆ ಬಿ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
243ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 , ಬಿ .ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
244ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 , ಬಿ .ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
245ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ .ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
246ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 , ಬಿ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
247ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 , ಬಿ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಜರೆ ಸಿಂಗನಮನೆ .