Shivamogga - 113

Final Electoral rolls of 2018: Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Part No.Polling Station Name
1ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನವುಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)
2ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ
3ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನವುಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
4ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ
5ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನವುಲೆ(ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
6ಅಶ್ವಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
7ಎ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಅಶ್ವಥ್ ನಗರ
8ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನವುಲೆ(ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
9ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ(ಬಲಭಾಗ)
10ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ(ಬಲಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
11ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ(ಬಲಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
12ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ(ಬಲಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
13ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
14ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
15ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೆವರಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ
16ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
17ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
18ವನಿತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ.,ಕೀರ್ತಿನಗರ
19ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
20ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ , ಕೊಠಡಿ ನಂ,2
21ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ , ಕೊಠಡಿ ನಂ,3
22ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ,ಎ ಬ್ಲಾಕ್,ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
23ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ,ಎ ಬ್ಲಾಕ್,ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
24ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
25ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
26ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
27ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ(ಎಡಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
28ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ(ಎಡಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
29ನೇತಾಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿನೋಬ ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
30ನೇತಾಜಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ವಿನೋಬನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
31ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕ್ವಾನೆಂಟ್ , ವಿನೋಬನಗರ,ರೂಂ ನಂ 2, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
32ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕ್ವಾನೆಂಟ್ ವಿನೋಬನಗರ,ರೂಂ ನಂ 3, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
33ಚೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಹಂತ ವಿನೋಬನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
34ಚೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 1ನೇ ಹಂತ ವಿನೋಬನಗರ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
35ವಿಕಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿನೋಬ ನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ.ನಂ1
36ವಿಕಾಸ ವಿಧ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನೋಬನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,
37ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಮೆನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌,ವಿನೋಬನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
38ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಮೇನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌,ವಿನೋಬನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ2,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
39ವಿಕಾಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
40ದೇಶಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ವಿನೋಬನಗರ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ,(ಎಡಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
41ದೇಶಿಯ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿನೋಬನಗರ (ಎಡಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
42ದೇಶಿಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ವಿನೋಬ ನಗರ,(ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.3
43ದೇಶಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ವಿನೋಬನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
44ದೇಶಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ವಿನೋಬನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
45ರೋಟರಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ , ಬಲಭಾಗ , ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
46ರೋಟರಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ) ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ
47ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರವೀಂದ್ರನಗರ(ಬಲಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ
48ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರವೀಂದ್ರನಗರ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
49ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ,ವಿನಾಯಕ ಪಾರ್ಕ್‌,ಬಸವನಗುಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
50ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ)ವಿನಾಯಕ ಪಾರ್ಕ್‌,ಬಸವನಗುಡಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
51ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ)ವಿನಾಯಕ ಪಾರ್ಕ್‌,ಬಸವನಗುಡಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.3
52ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ,ವಿನಾಯಕ ಪಾರ್ಕ್‌,ಬಸವನಗುಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ.6
53ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ,ವಿನಾಯಕ ಪಾರ್ಕ್‌,ಬಸವನಗುಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ.4
54ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ,ಬಸವನಗುಡಿ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.5 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
55ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಮೇಸ್ಕಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ವೃತ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
56ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
57ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
58ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಚೇರಿ ( ಪಿ ಡಬ್ಯೂ ಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ) ಬಾಲರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
59ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಚೇರಿ ( ಪಿ ಡಬ್ಯೂ ಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ) ಬಾಲರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
60ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ (ಟೈಪಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ) ಬಾಲರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
61ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ (ಟೈಪಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ) ಬಾಲರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
62ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ , ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರವರ ಕೊಠಡಿ ,ಬಾಲರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
63ಆನಂದ ಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಸವನ ಗುಡಿ
64ಆನಂದ ಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಸವನ ಗುಡಿ
65ಸರ್ವೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಯ ನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3
66ಸರ್ವೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
67ಸರ್ವೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
68ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಮನೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
69ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಮನೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.4 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
70ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಮನೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2.ಶಿವಮೊಗ್ಗ
71ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಮನೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.3
72ನಗರಸಭೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಟ್ಟಡ ,ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸಮನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ
73ನಗರಸಭೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಟ್ಟಡ ,ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಮನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ
74ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣಕೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯಭವನ ಹಿಂಭಾಗ ಹೊಸಮನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
75ಅಂಗನವಾಡಿಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ ಹೊಸಮನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ,
76ಅಂಗನವಾಡಿಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ ಹೊಸಮನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ,
77ವೀಣಾ ಶಾರದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಮದ್ಯ ಕೊಠಡಿ) ಹೊಸಮನೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
78ವೀಣಾ ಶಾರದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಲಭಾಗ ಹೊಸಮನೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
79ವೀಣಾ ಶಾರದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಸಮನೆ(ಎಡಭಾಗ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ
80ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನೋಬನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
81ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಛೇರಿ ವಿನೋಬನಗರ,
82ಎಸ್‌ ಕೆ ಎನ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿ ವಿನೋಬನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
83ಎಸ್‌ ಕೆ ಎನ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿ ವಿನೋಬನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
84ಎಸ್‌ ಕೆ ಎನ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿ ವಿನೋಬನಗರ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
85ಎಸ್‌ ಕೆ ಎನ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿ ವಿನೋಬನಗರ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
86ರಾಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ. 2, ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
87ರಾಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ. 4, ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
88ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಶಿಪುರ
89ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಶಿಪುರ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
90ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಶಿಪುರ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3
91ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲ್ಕೋಳ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
92ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲ್ಕೋಳ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
93ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಗೋಪಾಳ
94ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಗೋಪಾಳ
95ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಗೋಪಾಳ
96ಭಾರತಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜ್, ಗೋಪಾಳ
97ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೃಪದಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಗೋಪಾಳ
98ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೃಪದಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಗೋಪಾಳ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
99ಅದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ . ಶರಾವತಿ ನಗರ.ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
100ಅದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ . ಶರಾವತಿ ನಗರ.,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ.ನಂ.1
101ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶರಾವತಿ ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
102ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶರಾವತಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
103ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶರಾವತಿ ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.4 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
104ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಶರಾವತಿ ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.5 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬೀದಿ (ಬಲಭಾಗ ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷೀಬೀದಿ,(ಎಡಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ
107ಆಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ. ಪಾರ್ಕ್‌ಬಡಾವಣೆ.ಪೂರ್ವಭಾಗ,ದುರ್ಗಿಗುಡಿ
108ಆಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ. ಪಾರ್ಕಬಡಾವಣೆ.(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)
109ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದುರ್ಗಿಗುಡಿ.ಶಿವಮೊಗ್ಗ
110ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
111ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್‌,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
112ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
113ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
114ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ರೆ.ಶಿವಮೊಗ್ಗ
115ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
116ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
117ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2
118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜೋಸೀಫ್‌ ನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಸೇಫ್‌ ನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ,2
120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಸಫ್‌ನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,3
121ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
122ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
123ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
124ತುಂಗಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಚಿಕ್ಕಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ (ಚಿಕ್ಕಲ್‌)ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ( ಚಿಕ್ಕಲ್‌ ) ಕೊಠಡಿ,3,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪುರಲೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ,(ಬಲಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುರಲೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಎಡಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,
130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುರುಪುರ (ಬಲಬಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುರುಪುರ (ಬಲಬಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಗುರುಪುರ ಎಡಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
133ತುಂಗಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಸ್ಲಾಪುರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಸ್ಲಾಪುರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,
136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಇಸ್ಲಾಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .5
137ನಗರಸಭೆಯ ಉಚಿತ ವಾಚನಾಲಯ ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
138ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹುಚ್ಚಂಗಮ್ಮನ ಬೀದಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
139ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ,ಇಸ್ಲಾಪುರ(ಜನರಲ್‌ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ಪಕ್ಕ )ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ .
140ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ,ಇಸ್ಲಾಪುರ(ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ ಪಕ್ಕ)ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
141ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ,ಇಸ್ಲಾಪುರ(ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ ಪಕ್ಕ)ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
142ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ,ಮದಾರಿಪಾಳ್ಯ(ಬಲಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಊರಗಡೂರು.ಶಿವಮೊಗ್ಗ
143ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಊರುಗಡೂರು (ಬಲಭಾಗ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2
144ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರಶಾಲೆ ,ಊರಗಡೂರು,ಮದಾರಿ ಪಾಳ್ಯ(ಎಡಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ
145ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರಶಾಲೆ ,ಊರಗಡೂರು,ಮದಾರಿ ಪಾಳ್ಯ(ಎಡಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ
146ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
147ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ . ಹಳೆ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
148ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಳೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ. 1, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
149ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಳೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
150ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸೈನ್‌್ಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2
151ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸೈನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ ಕೊಠಡಿ.3ಗ
152ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಸೈನ್‌್ಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ
153ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಲಷ್ಕರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
154ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ,ಲಷ್ಕರ್‌ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
155ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ.(ಡಯಟ್‌)ಬಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪೇಟೆಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ರಸ್ತೆ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,(ಎಡಭಾಗ)
157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪೇಟೆಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ರಸ್ತೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೇರಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,(ಎಡಭಾಗ)
158ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ)ಕೆ.ಆರ್‌ ಪುರಂ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ-2
159ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ)ಕೆ.ಆರ್‌ ಪುರಂ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ-3
160ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ)ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ ರಸ್ತೆ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
161ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ,ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌,ಓ ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
162ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಒ .ಟಿ . ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
163ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ಎದುರು,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
164ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ ಕೊಠಡಿ)ಓ ಟಿ ರಸ್ತೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
165ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಮಣ್ಣು ಆರೊಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ) ಒ ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ,ಕ್ಲಾರ್ಕ್‌ ಪೇಟೆ,ಎನ್‌ ಟಿ ರಸ್ತೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ(ಎಡಭಾಗ)
167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಕ್ಲರ್ಕಪೇಟೆ ಎನ್‌ ಟಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ(ಬಲಭಾಗ)
168ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಕ್ಲಾಕ್‌ ಪೇಟೆ, ಎನ್‌ ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
169ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಕ್ಲಾಕ್‌ಪೇಟೆ,ಎನ್‌.ಟಿ .ರಸ್ತೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
170ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಕ್ಲಾಕ್‌ಪೇಟೆ,ಎನ್‌.ಟಿ .ರಸ್ತೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
171ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಕ್ಲಾಕ್‌ಪೇಟೆ,ಎನ್‌.ಟಿ .ರಸ್ತೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಟಿ ರಸ್ತೆ
173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಟಿ ರಸ್ತೆ
174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಟಿ ರಸ್ತೆ
175ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಪಿಡಬ್ಯ್ಲೂ ಡಿ ನಂ.1,ಉಪ-ವಿಭಾಗ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಿಳ್ಳಘಟ್ಟ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಳಘಟ್ಟ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
178ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಿಳಗಟ್ಟ, ರೂಂ ನಂ. 1
179ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. .ಮಿಳ್ಳಘಟ್ಟ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
180ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಿಳಗಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ. 2
181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸವಾರ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ ಡಿ ಎ ಅರ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸವಾರ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
183ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2ಶಿವಮೊಗ್ಗ
184ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ನಂ. 1ಶಿವಮೊಗ್ಗ
185ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸವಾರ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ ,ಡಿ ಎ ಆರ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ( ಎಡಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ
188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ
192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಗೋಪಾಳ
193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪಾಳ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
194ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪಾಳ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .3 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
195ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪಾಳ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .4 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
196ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಗೋಪಾಳ, ಪದ್ಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ
197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗೋಪಾಳ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ. ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗೋಪಾಳ ಕೆ ಹೆಚ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗೋಪಾಳ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.3 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗೋಪಾಳ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4.ಶಿವಮೊಗ್ಗ
201ವಾಣಿಜ್ಶಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಪಾಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
202ಸಾಗರ ಅಯಿಷಾ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಖಾದರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿನಂ.1,ಟಿಪ್ಪುನಗರ
203ಸಾಗರ ಅಯಿಷಾ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಖಾದರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿನಂ.3,ಟಿಪ್ಪುನಗರ
204ಸಾಗರ ಅಯಿಷಾ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಖಾದರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿನಂ.2,ಟಿಪ್ಪುನಗರ
205ಸಾಗರ್‌ ಅಯಷಾ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಖಾದರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6
206ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .7ನೇತಿರುವು ಟಿಪ್ಪುನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ .6 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
207ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .7ನೇತಿರುವು ಟಿಪ್ಪುನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ .5 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
208ಮಿಲ್ಲತ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಕೊಠಡಿ 1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
209ಮಿಲ್ಲತ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
210ಮಿಲ್ಲತ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ (ಎಡಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾರ್ನಮಿಬೈಲ್‌,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ರವಿವರ್ಮ ಬೀದಿ ಸೀಗಿಹಟ್ಟಿ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1.ಶಿವಮೊಗ್ಗ
213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರವಿವರ್ಮ ಬೀದಿ ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
214ಜೆ.ಡಿ ಕೃಷಿನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಓ ಟಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
215ಜೆ.ಡಿ ಕೃಷಿನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ O T Road ಶಿವಮೊಗ್ಗ
216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರವಿವರ್ಮ ಬೀದಿ ಸೀಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
217ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭಾವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ)ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
218ಜೆ.ಪಿ ಎನ್‌ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
219ಜೆ ಪಿ ಎನ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
220ಜೆ ಪಿ ಎನ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
221ಆಜಾದ್‌ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಎಮ್‌.ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
222ಆಜಾದ್‌ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
223ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ,ಸಿನಿಮಾ ರಸ್ತೆ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
224ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಸಿನಿಮಾ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
225ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಭೂಪಾಳಂ) ಎಸ್‌ ಪಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ,1
226ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಭೂಪಾಳಂ) ಎಸ್‌ ಪಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ,3
227ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. (ಭೂಪಾಳಂ) ಎಸ್‌ ಪಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ.,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
228ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. (ಭೂಪಾಳಂ) ಎಸ್‌ ಪಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ.,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
229ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ. ಬಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,1
230ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ
231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ತುಂಗಾನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ತುಂಗಾನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
233ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತಿರುವು ,ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
234ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತಿರುವು ,ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ(ಕೊಠಡಿ ನಂ.5
235ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ 7 ನೇ ತಿರುವು,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.-1
236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ 7ನೇ ತಿರುವು,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2
237ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ (ಬಲಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
238ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ (ಬಲಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂ ಮಂಡ್ಲಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ .1
240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂ ಮಂಡ್ಲಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ .3
241ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂಮಂಡ್ಲಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
242ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯ ಶಾಲೆ ಸವಾಯಿಪಾಳ್ಯ ನ್ಯೂಮಂಡ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
243ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಸವಾಯಿಪಾಳ್ಯ ನ್ಯೂಮಂಡ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
244ಆರ್.ಆರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಆರ್ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎದುರು, ನ್ಯೂಮಂಡ್ಲಿ, ರೂಂ ನಂ 2, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
245ಆರ್.ಆರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಆರ್ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎದುರು, ನ್ಯೂಮಂಡ್ಲಿ, ರೂಂ ನಂ 3, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
246ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕೀಯರ ಶಾಲೆ,ಎನ್‌.ಟಿ.ರಸ್ತೆ .ನ್ಯೂಮಂಡ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ
247ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕೀಯರ ಶಾಲೆ,ಎನ್‌.ಟಿ.ರಸ್ತೆ .ನ್ಯೂಮಂಡ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
248ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸವಾಯಿ ಪಾಳ್ಯ,ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
249ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೇಮಂಡ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1
250ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ , ಹಳೇಮಂಡ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2
251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಕೆರೆ
252ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಗಾಂಧಿನಗರ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
253ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
254ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ
255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪ್ಯಾರಲಲ್‌ ರಸ್ತೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ (ಬಲಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ
256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪ್ಯಾರಲಲ್‌ ರಸ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶನಗರ (ಎಡಭಾಗ)ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ
257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ
258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ