ಮುಚ್ಚಿ

-ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

-ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಬಿ. ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಐ. ಪಿ. ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು dcshi@ksp.gov.in 9480803301 08182-261400 ಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ