ಮುಚ್ಚಿ

ಉಮಾ ಡಿ. ಸದಾಶಿವ

ಇಮೇಲ್ : cpozpsmg[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480876004
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-267209