ಮುಚ್ಚಿ

ಕೆ. ಎಂ. ಶಾಂತರಾಜ್

ಇಮೇಲ್ : dcshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480803301
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-261400