ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ. ತೊದಲಬಾಗಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ds1zpsmg[at]gmail[dot]com 08182-267207 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೆ. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) zpshmds2[at]gmail[dot]com 08182-267208 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಉಮಾ ಡಿ. ಸದಾಶಿವ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ cpozpsmg[at]gmail[dot]com 08182-267209 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
CAO_ZP_Shivamogga ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣಿಕ್. ಪಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು cao[dot]account[dot]zp[at]gmail[dot]com 08182-267211 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಆರ್. ಬಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು pdnregazpsmg[at]gmail[dot]com 08182-267227 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ