ಮುಚ್ಚಿ

ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್

ಎನ್ ಹೆಚ್ -13, ಪುರ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : smcshimoga[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 081822-98006
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.smcshimoga.com