ಮುಚ್ಚಿ

ಅನುರಾಧ. ಜಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸರ್. ಎಂ. ವಿ. ರಸ್ತೆ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : hqa[dot]shimoga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್
ದೂರವಾಣಿ : 08182-221010
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08182-277082