ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್. ಟಿ. ಡಿ. ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಎಸ್. ಟಿ. ಡಿ. ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಎಸ್. ಟಿ. ಡಿ. ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182 577201
ಭದ್ರಾವತಿ 08282 577301
ಹೊಸನಗರ 08185 577418
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 08181 577432
ಶಿಕಾರಿಪುರ 08187 577427
ಸೊರಬ 08184 577429
ಸಾಗರ 08183 577401