ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಕೋವಿಡ್- 19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ/ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 08182-221010/1077
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 08182-269900
3 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 18004257677
4 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು  08182-279311
5 ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 08182-263466
6 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 08182-228239
7 ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08182-222422
8 ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08182-226074
9 ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು 08182-272241
10 ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08182-221235

ನೀರು ಸರಬರಾಜು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಯುಟಿಲಿಟಿ / ಸೇವೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ 222638
ಭದ್ರಾವತಿ 666078
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 728221
ಸಾಗರ 326326
ಸೊರಬ 422232
ಶಿಕಾರಿಪುರ 762247
ಹೊಸನಗರ 521222

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಯುಟಿಲಿಟಿ / ಸೇವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ; ಮೆಕ್ ಗ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

222404

ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

221003, 222967

ಭದ್ರಾವತಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ 666630
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ

728444

ಸಾಗರ ಸರ್ಕಾರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ

326076

ಸೊರಬ ಸರ್ಕಾರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ

422216

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ

762412

ಹೊಸನಗರ್ ಸರ್ಕಾರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ

521202

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ 222888
ಭದ್ರಾವತಿ 670418
ಸಾಗರ 326800
ಸೊರಬ 422400

ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ 222660
ಭದ್ರಾವತಿ 666346

ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ 270100
ಭದ್ರಾವತಿ 666289, 666313
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 728333
ಸಾಗರ 326067
ಸೊರಬ 422210
ಶಿಕಾರಿಪುರ 762430
ಹೊಸನಗರ್ 521444

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸೇವೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಭಂಡರಿ ಗ್ಯಾಸ್
ಶಲೋಕ್
ಎಸ್ ಎಮ್ ಒ ಗ್ಯಾಸ್
ಭದ್ರಾವತಿ 667849
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 728575
ಸಾಗರ 326666, 326599
ಶಿಕಾರಿಪುರ 762370
ಹೊಸನಗರ್ 521217

ಹೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ರೋಟರಿ 272999
ಸಿ ಎಂ ಸಿ ವ್ಯಾನ್

222414, 222426

220395, 250599

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ 728444

ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1910
ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1919
ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಂದ್ರ 1091
ಶಿಕ್ಷಣ & nbsp;
ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಕಾಲೇಜ್ 222450
ಡಿವಿಎಸ್ 278455
ಕುವೆಂಪು ಯುನಿವರ್ವ್. 274193
ಎನ್ ಇ ಎಸ್ 273469

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 223667, 223674, 222304
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 222396
ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ 222307
ಸಹ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 222301, 224394, 279103

ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ 222244

ಔಷಧಿಕಾರ (24 ಗಂಟೆಗಳ)

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಮೃತ್ ಫಾರ್ಮಾ 224612