ಮುಚ್ಚಿ

ವಸತಿ (ಹೋಟೆಲ್ / ರೆಸಾರ್ಟ್ / ಧರ್ಮಶಾಲಾ)

ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಹೋಟೆಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್

ವಿನಾಯಕ ಥಿಯೇಟರ್, ಎದುರು

ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

409999/401999

9900024165/9

ಹೋಟೆಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ರಾಕ್

ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

223051 , 223056

ಮಥುರಾ ಆರ್ಕೇಡ್,

ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

260244 , 260255

ಹೋಟೆಲ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಂಡೂರ್

ಬಿ.ಎಚ್.ರೋಡ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182241777/242777 9513390777/9742236984/9448126077

ಹೋಟೆಲ್ ಸುಂದರ ಆಶ್ರಯ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

223383, 222912

ತಿರುಮಲ ಲಾಡ್ಜ್

ಪಾರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

223872

ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ್ ಡಿಲಕ್ಸ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

220285, 223787

ಹೋಟೆಲ್ ಸೂರ್ಯ ಕಂಫರ್ಟಸ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

221817

ಹೋಟೆಲ್ ಸಾನ್ಮನ್ ಲಾಡ್ಜ್

ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್

ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

223319 , 223444

ಹೋಟೆಲ್ ದುರ್ಗಾ ಲಾಡ್ಜ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

223081, 223082

ಹೋಟೆಲ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಲಾಡ್ಜ್,

ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ

271819

ಗೌರವ್ ಲಾಡ್ಜ್

ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

223036

ಹೋಟೆಲ್ ಅಥಿತಿ ಲಾಡ್ಜ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

223828

ಹೋಟೆಲ್ ಎಂ ಜಿ. ಪ್ಯಾಲೇಸ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

261944

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಾಡ್ಜ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

227551

ಹೋಟೆಲ್ ವರದಶ್ರೀ

ಸಾಗರ

08183- 228999

ಮಯೂರಾ ಲಾಡ್ಜ್

ಗೇರುಸೊಪ್ಪ (ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ), ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್

08186-244732

ಅತಿಥಿ ಗೃಹ

ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂಗಲೆಗಳು
ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಪಿಎಂಸಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 250338

ಸರ್ಕ್ಯುಟ್ ಹೌಸ್

257751, 257750
ಡಿಸಿಸಿಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 222396

ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ

256513
ಆರ್ ಎಂ ಸಿಯಾರ್ಡ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 223834
ಅರಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 250982
ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 666318
ವಿ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 666321
ಬಿಆರ್ ಪಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 635231
ಯು ಎ ಎಸ್, ನವಿಲೆ 222884
ತುಂಗಭದ್ರ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 270595
ಕೆ ಇ ಬಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ 271100
ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು  326275