ಮುಚ್ಚಿ
hello_voters
DC smg
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್

ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಹಾಯವಾಣಿ                              :   14410

ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ                                 :  08182-269900

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ -19 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ :  08182-221010/1077

  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು : 08182-279311
  • ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : 08282-263466
  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : 08181-228239
  • ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು : 08187-222422
  • ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು : 08183-226074
  • ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು : 08184-272241
  • ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು : 08185-221235
  • ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ
  • ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ. Click Here

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ Click Here