ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳು

 • ಅಂತರಗಂಗೆ
 • ಅಗರದಹಳ್ಳಿ
 • ಅತ್ತಿಗುಂದ
 • ಅರಕೆರೆ
 • ಅರಹತೊಳಲು
 • ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ
 • ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ
 • ಅರೆಬಿಳಚಿ
 • ಆನವೇರಿ
 • ಕಂಬದಾಳ್ ಹೊಸೂರು
 • ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
 • ಕಲ್ಲಿಹಾಳ್
 • ಕಾಗೆಕೊಡಮಗ್ಗೆ
 • ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ
 • ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ
 • ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ
 • ಗುಡುಮಘಟ್ಟ
 • ತಡಸ
 • ತಾವರಘಟ್ಟ
 • ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
 • ದೊಡ್ಡೇರಿ
 • ದೊಣಭಘಟ್ಟ
 • ನಾಗತಿಬೆಳಗಲು
 • ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ
 • ಬಾರಂದೂರು
 • ಬಿಳಕಿ
 • ಮಂಗೋಟೆ
 • ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
 • ಮಾವಿನಕೆರೆ
 • ಮೈದೊಳಲು
 • ಯಡೇಹಳ್ಳಿ
 • ಯರೇಹಳ್ಳಿ
 • ವೀರಾಪುರ
 • ಸನ್ಯಾಸಿಕೊಡಮಗ್ಗೆ
 • ಸಿಂಗನಮನೆ
 • ಸಿದ್ಲಿಪುರ
 • ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
 • ಹನುಮಂತಪುರ
 • ಹಿರಿಯೂರು
 • ಅಗಸವಳ್ಳಿ
 • ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ
 • ಆಯನೂರು
 • ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು
 • ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ
 • ಕುಂಸಿ
 • ಕೂಡ್ಲಿ
 • ಕೊನಗವಳ್ಳಿ
 • ಕೊಮ್ಮನಾಳ್
 • ಕೊರಲಹಳ್ಳಿ
 • ಕೋಟೆಗಂಗೂರು
 • ಕೋಹಳ್ಳಿ
 • ಗಾಜನೂರು
 • ಚೋರಡಿ
 • ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ
 • ತುಪ್ಪೂರು
 • ನಿದಿಗೆ
 • ಪಿಳ್ಳಂಗೆರೆ
 • ಪುರದಾಳು
 • ಬಾಳೇಕೊಪ್ಪ
 • ಬಿ.ಬೀರನಹಳ್ಳಿ
 • ಬಿದರೆ
 • ಬೇಡರಹೊಸಹಳ್ಳಿ
 • ಮಂಡಘಟ್ಟ
 • ಮತ್ತೂರು
 • ಮಲ್ಲಾಪುರ
 • ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ
 • ಮೇಲಿನಹನಸವಾಡಿ
 • ರಾಮನಗರ
 • ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
 • ಸಂತೆಕಡೂರು
 • ಸಿರಿಗೆರೆ
 • ಸೂಗೂರು
 • ಸೋಗಾನೆ
 • ಹರಮಘಟ್ಟ
 • ಹಸೂಡಿ
 • ಕಡೇಕಲ್
 • ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ
 • ಹಾರನಹಳ್ಳಿ
 • ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
 • ಹೊಳಲೂರು
 • ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ
 • ಅಂಡಗದೂದೂರು
 • ಅಮೃತ
 • ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ
 • ಅರಸಾಳು
 • ಎಂ.ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ
 • ಕೋಡೂರು
 • ಖೈರಗುಂದ
 • ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ
 • ಜೇನಿ
 • ತ್ರಿಣವೆ
 • ಬಾಳೂರು
 • ಬೆಳ್ಳೂರು
 • ಮಾರುತೀಪುರ
 • ಮುಂಬಾರು
 • ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ
 • ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ
 • ರಿಪ್ಪನ್‍ಪೇಟೆ
 • ಸುಳುಗೋಡು
 • ಸೊನಲೆ
 • ಹರತಾಳು
 • ಕರಿಮನೆ
 • ಕೆಂಚನಾಲ
 • ಹುಂಚಾ
 • ಹೆದ್ದಾರಿಪುರ
 • ಹೊಸೂರು
 • ನಿಟ್ಟೂರು
 • ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ
 • ಮೇಲಿನಬೇಸಿಗೆ
 • ಯಡೂರು
 • ಹರಿದ್ರಾವತಿ
 • ಅರಲಗೋಡು
 • ಆಚಾಪುರ
 • ಆನಂದಪುರ
 • ಆವಿನಹಳ್ಳಿ
 • ಉಳ್ಳೂರು
 • ಎಸ್.ಎಸ್.ಭೋಗ್
 • ಕಲ್ಮನೆ
 • ಕಾನ್ಲೆ
 • ಕುದರೂರು
 • ಕೆಳದಿ
 • ಕೋಳೂರು
 • ಖಂಡಿಕಾ
 • ಗೌತಮಪುರ
 • ಚನ್ನಗೊಂಡ
 • ತಲವಾಟ
 • ತಾಳಗುಪ್ಪ
 • ತುಮರಿ
 • ತ್ಯಾಗರ್ತಿ
 • ನಾಡಕಲಸಿ
 • ಪಡವಗೋಡು
 • ಬರೂರು
 • ಭಾನುಕುಳಿ
 • ಭೀಮನಕೋಣೆ
 • ಭೀಮನೇರಿ
 • ಮತ್ರ್ತೂರು
 • ಮಾಲ್ವೆ
 • ಮಾಸೂರು
 • ಯಡಜಿಗಳೆಮನೆ
 • ಯಡೇಹಳ್ಳಿ
 • ಶಿರವಂತೆ
 • ಸೈದೂರು
 • ಹಿರೇನೆಲ್ಲೂರು
 • ಹಿರೇಬಿಲಗುಂಜಿ
 • ಹೆಗ್ಗೋಡು
 • ಹೊಸೂರು
 • ಅಂಡಿಗೆ
 • ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ
 • ಇಂಡುವಳ್ಳಿ
 • ಉದ್ರಿ
 • ಉಳವಿ
 • ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ
 • ಕಾತುವಳ್ಳಿ
 • ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ
 • ಗುಡವಿ
 • ಗೆಂಡ್ಲಾ
 • ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ
 • ಚಿಟ್ಟೂರು
 • ಜಡೆ
 • ತತ್ತೂರು
 • ತಲಗದ್ದೆ
 • ತಲಗುಂದ
 • ತವನಂದಿ
 • ದೂಗೂರು
 • ದ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ
 • ನಿಸರಾಣಿ
 • ನ್ಯಾರ್ಶಿ
 • ಬಿಳುವಾಣಿ
 • ಬೆನ್ನೂರು
 • ಭಾರಂಗಿ
 • ಮಾವಲಿ
 • ಮುಟುಗುಪ್ಪೆ
 • ಮೂಡಿದೊಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪ
 • ಶಕುನವಳ್ಳಿ
 • ಶಿಗ್ಗಾ
 • ಹಂಚಿ
 • ಹರೀಶಿ
 • ಹುರಳಿ
 • ಹೆಗ್ಗೋಡು
 • ಹೆಚ್ಚೆ
 • ಹೊಸಬಾಳೆ
 • ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ
 • ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಚಡಿ
 • ಅಮಟೆಕೊಪ್ಪ
 • ಅರಿಶಿಣಗೆರೆ
 • ಈಸೂರು
 • ಉಡುಗಣಿ
 • ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
 • ಹೋತನಕಟ್ಟೆ
 • ಕಲ್ಮನೆ
 • ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ
 • ಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ
 • ಕೊರಟಿಗೆರೆ
 • ಗಾಮ
 • ಗುಡ್ಡದತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ
 • ಗೊಗ್ಗ
 • ಗೊದ್ದನಕೊಪ್ಪ
 • ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು
 • ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ
 • ಚುರ್ಚುಗುಂಡಿ
 • ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
 • ಜಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ
 • ತರಲಘಟ್ಟ
 • ತಾಳಗುಂದ
 • ತೊಗರ್ಸಿ
 • ನರಸಾಪುರ
 • ನೆಲವಾಗಿಲು
 • ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ
 • ಬಿಳಿಕಿ
 • ಬೇಗೂರು
 • ಭಗನಕಟ್ಟೆ
 • ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ
 • ಮತ್ತಿಕೋಟೆ
 • ಮಳವಳ್ಳಿ
 • ಮಾರವಳ್ಳಿ
 • ಮುಡುಬಸಿದ್ದಾಪುರ
 • ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ
 • ಸಾಲೂರು
 • ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ
 • ಹರಗಿ
 • ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ
 • ಹಿತ್ಲ
 • ಹಿರೇಜಂಬೂರು
 • ಹೊಸೂರು
 • ಅರಳಸುರಳಿ
 • ಅರೇಹಳ್ಳಿ
 • ಆಗುಂಬೆ
 • ಆರಗ
 • ಕನ್ನಂಗಿ
 • ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ
 • ಕೋಣಂದೂರು
 • ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ
 • ತೀರ್ಥಮತ್ತೂರು
 • ತೂದೂರು
 • ತ್ರಿಯಂಬಕಪುರ
 • ದೇಮ್ಲಾಪುರ
 • ದೇವಾಂಗಿ
 • ನಾಲೂರುಕೊಳಿಗೆ
 • ನೆರಟೂರು
 • ನೊಣಬೂರು
 • ಬಸವಾನಿ
 • ಬಾಂಡ್ಯಕುಕ್ಕೆ
 • ಬಿದರಗೋಡು
 • ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ
 • ಮಂಡಗದ್ದೆ
 • ಮುಳುಬಾಗಿಲು
 • ಮೇಗರವಳ್ಳಿ
 • ಮೇಲಿನಕುರುವಳ್ಳಿ
 • ಮೇಳಿಗೆ
 • ಶೇಡ್ಗಾರು
 • ಸಾಲೂರು
 • ಸಾಲ್ಗಡಿ
 • ಸಿಂಗನಬಿದರೆ
 • ಹಣಗೆರೆ
 • ಹಾದಿಗಲ್ಲು
 • ಹಾರೋಗುಳಿಗೆ
 • ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ
 • ಹೆಗ್ಗೋಡು
 • ಹೆದ್ದೂರು
 • ಹೊದಲ ಅರಳಾಪುರ
 • ಹೊನ್ಣೇತಾಳು
 • ಹೊಸಹಳ್ಳಿ