ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲೂಕಗಳು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ,
2 ಭದ್ರಾವತಿ
3 ಹೊಸನಗರ
4 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
5 ಶಿಕಾರಿಪುರ
6 ಸೊರಬ
7 ಸಾಗರ