ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ
ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಧುಮುಕುವ ಜಲಪಾತಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರದೇಶವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ…

ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾಗರ
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳ
ವರ್ಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ / ಮನೋಹರ ಸೌಂದರ್ಯ

ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಧುಮುಕುವ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಋತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಭಜಿತ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ….