ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ
ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಧುಮುಕುವ ಜಲಪಾತಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರದೇಶವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ…

ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾಗರ
ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಧುಮುಕುಕೊಡೆಯ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಋತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಭಜಿತ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಧುಮುಕುವುದು…