ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ-ಪಂಚಾಯತ್-ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ-ಪಂಚಾಯತ್-ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಮಾ ಡಿ ಸದಾಶಿವ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ cpozpsmg@gmail.com 9480876004 08182-267209 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶ್ರೀಧರ್ ಸಿ. ಎನ್ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) zpshmds2@gmail.com 9480876001 08182-2267208 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವೈಶಾಲಿ ಎಂ. ಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceo.shimoga@gmail.com 9480876000 08182-223770 08182-222233 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ