ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
DS1-zp ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ. ತೊದಲಬಾಗಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ds1zpsmg[at]gmail[dot]com 08182-267207 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ds2_smg ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೆ. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) zpshmds2[at]gmail[dot]com 08182-267208 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್. ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ cpozpsmg[at]gmail[dot]com 08182-267209 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಆರ್. ಬಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು pdnregazpsmg[at]gmail[dot]com 08182-267227 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ