ಮುಚ್ಚಿ

ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು

ಸರ್ ಎಮ್. ವಿ. ರೋಡ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : principal[at]dvsdegreecollege[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08182-278455
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.dvsdegreecollege.org