ಮುಚ್ಚಿ

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕೆ. ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸವರ್ ಲೈನ್ ರೋಡ್, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : bo3911[at]pnb[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-273042
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://www.pnbindia.in/
Pincode: 577201