ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್

ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : director[at]sims-shimoga[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08182-229933
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.sims-shimoga.com/