ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಎನ್. ಟಿ. ರಸ್ತೆ, ಹರಕೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : info[dot]shimoga[at]narayanahealth[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08182-221588
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://www.narayanahealth.org