ಮುಚ್ಚಿ

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ. ತೊದಲಬಾಗಿ

DS1-zp

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : ds1zpsmg[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)
ದೂರವಾಣಿ : 08182-267207