ಮುಚ್ಚಿ

ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ

ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಸಮಾನತೆಯ ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ವಯಂ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಕೈ ಲೂಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ವಲಯ. ಎಲ್ಲ ಅಂತರ್ಗತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನುರಿತ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಹರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರೋದ್ಯಮಗಳು ನೇಕಾರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು:

 ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

 • ಸಮುದಾಯ ನೇಯ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
 • ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
 • ನೇಕಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
 • ಕೈ ಲೂಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ
 • ಕೈ ಲೂಮ್ಸ್ನ ಆಧುನಿಕೀಕರಣ
 • ಕೈಮಗ್ಗದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ.

ನೇಕಾರರು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು

 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು
 • ನೇಕಾರರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ.
 • ಮೃತರ ನೇಕಾರರ ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆ.
 • ನೇಕಾರರು ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ.
 • ನೇಕಾರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 • ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ.
 • ಪವರ್ಲಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಮುದಾಯ ನೇಕಾರ ಕೇಂದ್ರ
 • ಎನ್ಸಿಡಿಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದ ಬಂಡವಾಳ
 • ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ / ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ ಯ ನೇವರ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ / ಟಿಎಸ್ಪಿ ಯೋಜನೆ
 • ನೇಕಾರರಿಗೆ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು.

ವಿವರಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ:

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ,

ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ,

ನೆಹರು ರಸ್ತೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ 577 201

ಕೈಮಗ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು