ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ

Filter Form category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಒಡೆತನದ ಸಾರಿಗೆ ವರದಿ 30/08/2018 ನೋಟ (10 KB)
ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ 30/08/2018 ನೋಟ (11 KB)
ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ 30/08/2018 ನೋಟ (10 KB)
ನೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ 30/08/2018 ನೋಟ (9 KB)
ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 30/08/2018 ನೋಟ (8 KB)
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ 30/08/2018 ನೋಟ (8 KB)
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ 30/08/2018 ನೋಟ (14 KB)
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ 30/08/2018 ನೋಟ (14 KB)
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 30/08/2018 ನೋಟ (11 KB)
ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 19/05/2017 ನೋಟ (15 KB)