ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

dmcsmg
idrnsmg
ndemsmg
dmstollfree

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪದನಾಮ ಮೋಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್ ಗಿರೀಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 8277863559
2 ಸೋಮಶೇಖರ ಭದ್ರಾವತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 9448741918
3 ಶ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಆನಂದಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 9901531594
4 ಶ್ರೀ ಕವಿರಾಜ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 9743632240
5 ಶ್ರೀ H M ನಾಗರಾಜ್ ಸಾಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 9449494111
6 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ J B ಸೊರಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 9113612904
7 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ ಹೊಸನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 9741185772