District Disaster Management Authority

dmcsmg
idrnsmg
ndemsmg
dmstollfree

Tahsildar Details

Sl No.
Name Taluk Designation Mobile No.
1 Shri B. N. Gireesh Shivamogga Tahsildar 8277863559
2 Somashekhara Bhadravathi Tahsildar 9448741918
3 Shri K. B. Anandappa Naik Thirthahalli Tahsildar 9901531594
4 Shri Kaviraj Shikaripura Tahsildar 9743632240
5 Shri H. M. Nagaraj Sagara Tahsildar 9449494111
6 Shri Shridhara Murty J B Soraba Tahsildar 9113612904
7 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ Hosanagara Tahsildar 9741185772