ಮುಚ್ಚಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜಿಆರ್ ಪ್ರಭು ಆರ್ಕೇಡ್, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆಪಿಎನ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ, 577201

ಇಮೇಲ್ : Shimoga[dot]Branchhead[at]axisbank[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08182-221347
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.axisbank.com/
Pincode: 577201

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : shimogbr[at]goasoco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-223468
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.iob.in/
Pincode: 577201

ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 509/1, ಬೆದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಹರು ರಸ್ತೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ಕಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ 577201

ಇಮೇಲ್ : shimoga[at]kvbmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08182-229990
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.kvb.co.in/
Pincode: 577201

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಕೆಜಿಬಿ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಕೆಜಿಬಿ) 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಿನೋಬನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ .

ಇಮೇಲ್ : rosmg[at]kgbk[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-256231
Pincode: 577201

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಸವಲಂಗ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : shimoga[dot]ro[at]ktkbank[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08182-227001
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://karnatakabank.com/
Pincode: 577201