ಮುಚ್ಚಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಬಿ ಎಚ್ ರೋಡ್, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : cb8806afs[at]corpbank[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0820-2526761
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.corpbank.com/
Pincode: 577201

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : afrosmg[at]canarabank[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08182-267701
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://canarabank.com/
Pincode: 577201

ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ 577201

ಇಮೇಲ್ : lohith[dot]yj[at]kotak[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08182-275742
Pincode: 577201

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕೆ. ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸವರ್ ಲೈನ್ ರೋಡ್, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : bo3911[at]pnb[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-273042
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.pnbindia.in/
Pincode: 577201

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂ 1, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ 577201

ಇಮೇಲ್ : Shimoga[dot]HubballiDharwad[at]bankofindia[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-222182
Pincode: 577201

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿ, ಉಡುಪಿ

ಇಮೇಲ್ : roudupiagri[at]vijayabank[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-223183
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.bankofbaroda.com/
Pincode: 574118

ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಮೇಲ್ : agmr3[dot]nw3ao6ban[at]sbi[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08182-271914
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.sbi.co.in/
Pincode: 577201